For questions and more information
0700 10 445

Characteristics

A sublime working pleasure


Марка Jeantil
Модел GTI 6500
Обем (литри) 6840
Брой оси 1
Диаметър (мм) 1500
Брой вълноломни плочи 1
Разпръскване Заден отвор на нивото на земята d-150, Тръби : d-150( 3+3) метра, Заден хидравличен клапан, Предпазен клапан изработен от бронз с регулируемо налягане
Оборудване Компресор 5000 л/мин, Горещо поцинковано монолитно тяло с шаси, Задна врата d-900 мм., Изпускателен отвор d-150 отпред и отляво, Горен предпазен клапан, Преден утайник, Ключ за регулиране на налягането, Регулируем теглич, Ос : болтована,механично регулиру
Опции Допълнителен изпускателен отвор на нивото на земята d-150, Точно разпръскваща дюза d-150 , Прецизна EZ дюза на на стандартния изпускателен отвор d-150, Двойна Т-образна дюза d-150 с лопатки
GTI 6500
0BGN
0700 10 445 - Call us now !